121/Ckt/13/EJ

Termin składania ofert: 11.07.2013 godz. 09:30

CPV: 50310000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

konserwacja i naprawa kserokopiarek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.07.2013 pod poz. 257564-2013

Powrót na górę strony