122/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 24.07.2013 godz. 11:30

CPV: 45216110-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej wraz z podłączeniem do instalacji wewnętrznych i odprowadzeniem wody z budynku kontenerowego przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.07.2013 pod poz. 267446-2013

Powrót na górę strony