126/Cir/13/ŁW

Termin składania ofert: 01.08.2013 godz.10:30

CPV: 45231000-5, 45231112-3, 45332300-6

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wymiana skorodowanej sieci cieplnej i wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą ciągów komunikacyjnych w obiekcie KGP przy ul. Puławska 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.07.2013 pod poz. 282762-2013

Powrót na górę strony