134/GAB/13/KK

Termin składania ofert: 02.08.2013 godz.10:00

CPV: 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 40 osób na potrzeby realizacji projektu „Preparation of a Child Alert System In Poland” w ramach programu Daphne III

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.07.2013 pod poz.289894-2013

Powrót na górę strony