133/BŁiI/13/MR

Termin składania ofert: 06.08.2013 godz. 09:30

CPV: 50312300-8, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego systemu monitoringu sieci intranet KGP w oparciu o technologie NetFlow

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.07.2013 pod poz. 291214-2013

Powrót na górę strony