142/Cir/13/MT

Termin składania ofert: 08.08.2013 godz. 10:30

CPV: 45231112-3, 42924740-8, 45331200-8, 45430000-0, 45410000-4, 45440000-3,45311100-1, 45311200-2, 45314310-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Dostawa wraz z montażem portalowej myjni samochodowej w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.07.2013 pod poz. 291386-2013

Powrót na górę strony