139/Cir/13/EJ

Termin składania ofert: 02.08.2013 godz.10:00

CPV: 71220000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dokumentacja techniczna dostosowania do obowiązujących przepisów pożarowych budynku administracyjnego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.07.2013 pod poz. 294106-2013

Powrót na górę strony