138/Cir/13/EJ

Termin składania ofert: 06.08.2013 godz. 09:30

CPV: 75251110-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównje Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.07.2013 pod poz. 296982-2013

Powrót na górę strony