144/Ckt/13/MT

Termin składania ofert: 08.08.2013 godz. 09:30

CPV: 55100000-1, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.07.2013 pod poz. 296866-2013

Powrót na górę strony