Termin składania ofert: 05.09.2013 godz. 11:30

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu 13 edycji szkoleń z zakresu „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, realizowanych w ramach Programu Współpracy Polsko-Szwajcarskiej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2013 pod poz. 341976-2013

Powrót na górę strony
Polska Policja