214/Cir/13/ŁW

Termin składania ofert: 17.10.2013 godz. 10:30

CPV: 39531100-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa wykładziny dywanowej do magazynu KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.10.2013 pod poz. 411224-2013

Powrót na górę strony