210/BŁiI/13/MSz

Termin składania ofert: 14.11.2013 godz. 9:30

CPV: 50312300-8, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancjnego systemu monitoringu sieci intranet KGP w oparciu o techniologię NetFlow

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.10.2013 pod poz. 421316-2013

Powrót na górę strony