216/BŁiI/13/MR

Termin składania ofert: 14.11.2013 godz. 9:30

CPV: 72260000-5, 72611000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.10.2013 pod poz. 424816-2013

Powrót na górę strony