217/BŁiI/13/MR

Termin składania ofert: 7.11.2013 godz. 12:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi pogwarancyjnej dla oprogramowania Systemu Daktyl III

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.10.2013 pod poz. 427190-2013

Powrót na górę strony