222/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 04.11.2013 godz. 09:30

CPV: 31532910-6, 31532610-3, 31531000-7, 31221700-8, 31224100-3, 31321010-7, 31314130-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa materiałów elektrycznych do magazynu KGP w Warszawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.10.2013 pod poz. 428366-2013

Powrót na górę strony