226/BŁiI/13/MT

Termin składania ofert: 31.10.2013 godz. 10:30

CPV: 72265000-0, 72268000-1, 48821000-9, 72700000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup sprzetu IT wraz z instalacją i uruchomieniem związanego z budową systemu telekomunikacyjnego obsługi wywołań na telefoniczny numer alarmowy typu Contact Center

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.10.2013 pod poz. 435088-2013

Powrót na górę strony