223/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 12.11.2013 godz.11:30

CPV: 45314300-4, 45314310-7, 51212000-1, 45312000-9

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wykonanie kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach KGP w Warszawie oraz w Białobrzegach systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2013 pod poz. 435246-2013

Powrót na górę strony