228/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 12.11.2013 godz.09:30

CPV: 45310000-3, 45314320-0

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w ramach remontu pomieszczeń biurowo- gabinetowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2013 pod poz. 435260-2013

Powrót na górę strony