224/GAB/13/MSz

Termin składania ofert: 4.11.2013 godz. 9:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Realizacja w latach 2014-2015 usług medycznych - komisyjnych badań lekarskich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2013 pod poz.435536-2013

Powrót na górę strony