215/BŁiI/13/ŁW

Termin składania ofert: 04.11.2013 godz. 10:30

CPV: 30213100-6, 48000000-8, 30237000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa mobilnych stanowisk komputerowych w ramach projektu unijnego CHOPIN Ograniczenie produkcji i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2013 pod poz.435592-2013

Powrót na górę strony