231/Ctr/13/KK

Termin składania ofert: 08.11.2013 godz.11:00

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 2 samochodów osobowych nieoznakowanych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2013 pod poz.436876-2013

Powrót na górę strony