233/BŁiI/13/MT

Termin składania ofert: 12.11.2013 godz.10:30

CPV: 32428000-9, 72260000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Modernizacja bazy danych „Forensic Aid for Vehicle Identification” – FAVI oraz zakupu usługi serwisu pogwarancyjnego „Forensic Aid for Vehicle Identification” - FAVI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.11.2013 pod poz. 447750-2013

Powrót na górę strony