234/GAB/13/KK

Termin składania ofert: 12.11.2013 godz.10:00

CPV: 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 20 osób oraz 65 uczestników seminarium organizowanego na potrzeby realizacji projektu Preparation of a Child Alert System in Poland w ramach programu Daphne III

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.11.2013 pod poz.448570-2013

Powrót na górę strony