230/BŁiI/13/MSz

Termin składania ofert: 18.11.2013 godz. 9:30

CPV: 48170000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie certyfikatami w Mobilnych Terminalach Noszonych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.11.2013 pod poz. 235719-2013

Powrót na górę strony