239/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 27.11.2013 godz. 10:30

CPV: 32410000, 45314320, 45315100

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Montaż sieci LAN w pomieszczeniach w budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.11.2013 pod poz. 457282-2013

Powrót na górę strony