240/BŁiI/13/MT

Termin składania ofert: 21.11.2013 godz. 10:30

CPV: 45314350-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa terminali monitoringu CCTV do budowy Cyfrowej Platformy Monitoringu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.11.2013 pod poz. 461596-2013

Powrót na górę strony