235/Cut/13/EZ

Termin składania ofert: 29.11.2013 godz.10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji i kartridży do paralizatora nowej generacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.11.2013 pod poz. 472830-2013

Powrót na górę strony