246/BŁiI/13/MT

Termin składania ofert: 29.11.2013 godz. 10:30

CPV: 64200000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.11.2013 pod poz. 473768-2013

Powrót na górę strony