243/BŁiI/13/MK

Termin składania ofert: 28.11.2013 godz. 11:30

CPV: 31430000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa akumulatorów do Mobilnych Terminali Noszonych (MTN)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2013 pod poz. 475778-2013

Powrót na górę strony