245/BŁiI/13/AL

Termin składania ofert: 29.11.2013 godz.9:30

CPV: 72253299-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego serwerów SuperDome

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2013 pod poz. 478054-2013

Powrót na górę strony