258/Cir/13/UM

Termin składania ofert: 09.12.2013 godz. 09:30

CPV: 44921100-3, 44810000-1, 44830000-7, 44832200-3, 44111000-1, 44521100-9, 44522400-9, 44411000-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa materiałów budowlanych do magazynu KGP

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2013 pod poz. 487370-2013

Powrót na górę strony