256/Cut/13/ŁW

Termin składania ofert: 09.12.2013 godz. 10:30

CPV: 90523100-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Utylizacja środków bojowych po upływie okresu gwarancji i długoletnim składowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.11.2013 pod poz. 491166-2013

Powrót na górę strony