244/Ckt/13/MR

Termin składania ofert: 12.12.2013 godz. 9:30

CPV: 79824000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi druku i kolportażu czasopisma "Policja 997"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 2.12.2013 pod poz. 494890-2013

Powrót na górę strony