260/Cir/13/EJ

Termin składania ofert: 08.01.2014 godz. 09:30

CPV: 45216111-5, 45310000-3, 45311100-1, 45312100-8, 45311200-2, 45314200-3, 45312200-9, 45314300-4, 45317300-5, 45315600-4, 45343100-4

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

KGP Warszawa ul. Taborowa 33/B - remont pomieszczeń na potrzeby laboratorium realizowanego w ramach programu Hercule II

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.12.2013 pod poz. 525948-2013

Powrót na górę strony