Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
260/Cir/13/EJ poniżej 5.000.000 euro 45216111-5, 45310000-3, 45311100-1, 45312100-8, 45311200-2, 45314200-3, 45312200-9, 45314300-4, 45317300-5, 45315600-4, 45343100-4 KGP Warszawa ul. Taborowa 33/B - remont pomieszczeń na potrzeby laboratorium realizowanego w ramach programu Hercule II 08.01.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/13/AL poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla sieci teleinformatycznej CBŚ oraz systemów SWLP, GAZELA, CODIS 17.12.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/13/MR poniżej 130.000 euro 79824000-6 Zakup usługi druku i kolportażu czasopisma "Policja 997" 12.12.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
248/GAB/13/MSz powyżej 130.000 euro 85121000-3 Realizacja w latach 2014-2015 usług medycznych z zakresu medycyny pracy 12.12.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cut/13/ŁW poniżej 130.000 euro 90523100-0 Utylizacja środków bojowych po upływie okresu gwarancji i długoletnim składowaniu 09.12.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
258/Cir/13/UM poniżej 130.000 euro 44921100-3, 44810000-1, 44830000-7, 44832200-3, 44111000-1, 44521100-9, 44522400-9, 44411000-4 Dostawa materiałów budowlanych do magazynu KGP 09.12.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
254/BF/13/DG poniżej 130.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w KGP 03.12.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
245/BŁiI/13/AL poniżej 130.000 euro 72253299-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego serwerów SuperDome 29.11.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
238/BŁiI/13/MSz powyżej 130.000 euro 72000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu i asysty technicznej oraz wsparcia czynności administracyjnych i programistycznych komponentów oprogramowania Systemu Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) 16.01.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/13/MK poniżej 130.000 euro 31430000-9 Dostawa akumulatorów do Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) 28.11.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
246/BŁiI/13/MT poniżej 130.000 euro 64200000-8 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na okres 24 miesięcy 29.11.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
247/BŁiI/13/EJ poniżej 130.000 euro 32570000-9, 38621000-4, 32520000-4, 32562200-2, 32581100-0 Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 w dodatkowe moduły oraz urządzenia niezbędne do dołączenia lokalizacji PSP oraz dostawa urządzeń do sieci LAN/MAN oraz sieci OST 112 29.11.2013 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
235/Cut/13/EZ poniżej 130.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji i kartridży do paralizatora nowej generacji 29.11.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
240/BŁiI/13/MT poniżej 130.000 euro 45314350-1 Dostawa terminali monitoringu CCTV do budowy Cyfrowej Platformy Monitoringu 21.11.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
239/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 32410000, 45314320, 45315100 Montaż sieci LAN w pomieszczeniach w budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 27.11.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/13/MSz poniżej 130.000 euro 48170000-0 Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie certyfikatami w Mobilnych Terminalach Noszonych 18.11.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
234/GAB/13/KK poniżej 130.000 euro 79530000-8 Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 20 osób oraz 65 uczestników seminarium organizowanego na potrzeby realizacji projektu Preparation of a Child Alert System in Poland w ramach programu Daphne III 12.11.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/13/MT poniżej 133.000 euro 32428000-9, 72260000-5 Modernizacja bazy danych „Forensic Aid for Vehicle Identification” – FAVI oraz zakupu usługi serwisu pogwarancyjnego „Forensic Aid for Vehicle Identification” - FAVI 12.11.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
231/Ctr/13/KK poniżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa 2 samochodów osobowych nieoznakowanych 08.11.2013 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
215/BŁiI/13/ŁW poniżej 130.000 euro 30213100-6, 48000000-8, 30237000-9 Dostawa mobilnych stanowisk komputerowych w ramach projektu unijnego CHOPIN Ograniczenie produkcji i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej 04.11.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
224/GAB/13/MSz poniżej 130.000 euro 85121000-3 Realizacja w latach 2014-2015 usług medycznych - komisyjnych badań lekarskich 4.11.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
228/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45310000-3, 45314320-0 Modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w ramach remontu pomieszczeń biurowo- gabinetowych 12.11.2013 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
223/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45314300-4, 45314310-7, 51212000-1, 45312000-9 Wykonanie kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach KGP w Warszawie oraz w Białobrzegach systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego 12.11.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
226/BŁiI/13/MT poniżej 130.000 euro 72265000-0, 72268000-1, 48821000-9, 72700000-7 Zakup sprzetu IT wraz z instalacją i uruchomieniem związanego z budową systemu telekomunikacyjnego obsługi wywołań na telefoniczny numer alarmowy typu Contact Center 31.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cir/13/UM poniżej 130.000 euro 31532910-6, 31532610-3, 31531000-7, 31221700-8, 31224100-3, 31321010-7, 31314130-9 Dostawa materiałów elektrycznych do magazynu KGP w Warszawie 04.11.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
225//BF/13/EJ poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa-Zurich-Warszawa 29.10.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi pogwarancyjnej dla oprogramowania Systemu Daktyl III 7.11.2013 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 72260000-5, 72611000-6 Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP) 14.11.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/13/MSz poniżej 130.000 euro 50312300-8, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancjnego systemu monitoringu sieci intranet KGP w oparciu o techniologię NetFlow 14.11.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
214/Cir/13/ŁW poniżej 130.000 euro 39531100-4 Dostawa wykładziny dywanowej do magazynu KGP w Warszawie 17.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony