Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
178/BF/13/MR poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa 12.09.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
173/Cut/13/EZ powyżej 130.000 euro 35200000 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji i kartridży do paralizatora nowej generacji oraz kartridży do paralizatora X-26 14.10.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
176/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45310000-3, 45332000-3, 45332400-7 Wykonanie remontu pomieszczeń w zwiazku z dyslokacją biur KGP przy ul.Puławskiej 148/150 w Warszawie 19.09.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
166/GAB/13/AL poniżej 130.000 euro 73110000-6 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 12.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji Systemu LIMS na okres 12 miesięcy 06.09.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
164/GAB/13/KK poniżej 130.000 euro 79530000-8 Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 20 osób oraz 65 uczestników seminarium organizowanego na potrzeby realizacji projektu Preparation of a Child Alert System In Poland w ramach programu Daphne III. 10.09.2013 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
171/Cir/13/MSz poniżej 5.000.000 euro 45231112-3, 42924740-8, 45331200-8, 45430000-0 Dostawa wraz z montażem portalowej myjni samochodowej w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 12.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
156/Cut/13/EJ poniżej 130.000 euro 50210000-0 Remont główny po 10 latach eksploatacji wciągarki LUCAS P/N 76378-360, nr ser. 450 ze skrzynią sterującą p/n 61148-016, nr ser. 558 ze śmigłowca W-3 Sokół 17.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/Cut/13/KK poniżej 130.000 euro 35200000-6 Zakup policyjnych tarcz ochronnych w ilości 1041 szt. 03.09.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
172/BŁiI/13/AL powyżej 130.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30213300-8 Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz innych komórek organizacyjnych Policji 3.10.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
155/Cir/13/EJ poniżej 5.000.000 euro 45310000-3, 45314320-0, 45350000-9, 45453000-7 Budowa dźwigu towarowo-osobowego 10.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
162/GAB/13/MR poniżej 130.000 euro 80510000-2 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu 13 edycji szkoleń z zakresu „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, realizowanych w ramach Programu Współpracy Polsko-Szwajcarskiej 05.09.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/13/MSz poniżej 130.000 euro 35331300-3 Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ lub równoważnych w ilości 6 867 szt. 30.08.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/13/KK powyżej 130.000 euro 32236000-6 Zakup radiotelefonów pracujących w standardzie TETRA wraz z akcesoriami 01.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cir/13/ŁW poniżej 5.000.000 euro 45330000-9, 45453000-7, 45311200-2 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 03.09.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ctr/13/EZ powyżej 130.000 euro 34110000 Dostawa 15 samochodów nieoznakowanych 24.09.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cir/13/MSz poniżej 5.000.000 euro 45216110-8 Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej wraz z podłączeniem do instalacji wewnętrznych i odprowadzenia wody z budynku kontenerowego przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 09.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
135/Cut/13/KK powyżej 130.000 euro 35113000-9 Zakup tarcz kuloodpornych średnich - sztywnych w liczbie 40 szt. (+ 2 szt. - do badań) 26.09.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/Cir/13/UM powyżej 130.000 euro 71220000-6, 71320000-7 Dokumentacja techniczna przebudowy budynków koszarowych nr 6 i 7 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie 22.08.2013 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez Komendę Główną Policji od operatora telekomunikacyjnego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego na okres 36 miesięcy 23.08.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45310000-3, 45314320-0, 45350000-9, 45453000-7, Przebudowa budynku biurowo-technicznego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej przy ul. Olszewskiej w Warszawie 03.09.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/13/EZ poniżej 130.000 euro 35331300-3 Zakup: Zad. 1 Granat 1-hukowo-błyskowy typu NICO lub równoważny w ilości 385 szt. Zad. 2 Granat 6-hukowo-błyskowy typu NICO lub równoważny w ilości 95 szt. Zad. 3 Granat 9-hukowo-błyskowy typu NICO lub równoważny w ilości 250 szt. Zad. 4 Granat hukowo-błyskowy treningowy wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważny (skorupa) w ilości 112 szt. Zad. 5 Granat hukowo-błyskowy treningowy wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważny (zapalnik) w ilości 645 szt. Zad. 6 Wkładka PLUS-SYSTEM CS/1-D przeznaczona do granatów hukowo-błyskowych NICO lub równoważnych w ilości 280 szt. 23.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
146/Cir/13/MT poniżej 5.000.000 euro 45233140-2 Remont nawierzchni podjazdów do budynku administracyjnego przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 19.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
137/Cut/13/EZ powyżej 130.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2013 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 214 800 kg 09.09.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
131/Cut/13/ŁW poniżej 130.000 euro 38546000-4 Dostawa 1 kpl. zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznawania i neutralizacji ładunków wybuchowych 19.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
151/BF/13/MR poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa – Lublana – Warszawa oraz 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa – Madryt – Warszawa 09.08.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
149/GAB/13/AL poniżej 130.000 euro 80500000-9 Przeprowadzenie szkoleń dla grupy psychologów 08.08.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
143/Cut/13/MT poniżej 130.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego związanego z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 21.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/BŁiI/13/MR powyżej 130.000 euro 72260000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla oprogramowania IBM 05.09.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/13/AL poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi pogwarancyjnej oprogramowania Daktyl III na okres 12 miesięcy 09.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony