Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
144/Ckt/13/MT powyżej 130.000 euro 55100000-1, 55300000-3 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" 08.08.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cir/13/EJ poniżej 130.000 euro 75251110-4 Świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównje Policji 06.08.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cir/13/EJ poniżej 130.000 euro 71220000-6 Dokumentacja techniczna dostosowania do obowiązujących przepisów pożarowych budynku administracyjnego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 02.08.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
142/Cir/13/MT poniżej 5.000.000 euro 45231112-3, 42924740-8, 45331200-8, 45430000-0, 45410000-4, 45440000-3,45311100-1, 45311200-2, 45314310-7 Dostawa wraz z montażem portalowej myjni samochodowej w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 08.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 50312300-8, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego systemu monitoringu sieci intranet KGP w oparciu o technologie NetFlow 06.08.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
134/GAB/13/KK poniżej 130.000 euro 79530000-8 Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 40 osób na potrzeby realizacji projektu „Preparation of a Child Alert System In Poland” w ramach programu Daphne III 02.08.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
126/Cir/13/ŁW poniżej 5.000.000 euro 45231000-5, 45231112-3, 45332300-6 Wymiana skorodowanej sieci cieplnej i wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą ciągów komunikacyjnych w obiekcie KGP przy ul. Puławska 148/150 w Warszawie 01.08.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
112/Cut/13/ŁW powyżej 130.000 euro 09131100-7 Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 w ilosci do 1800 m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1800 m3 26.08.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
132/Ctr/13/EMi powyżej 130.000 euro 34110000 Dostawa samochodów osobowo-terenowych w wersji "nieoznakowanych" - 6 szt. 22.08.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
125/BŁiI/13/EZ powyżej 130.000 euro 30213100-6, 30232110-8 Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu unijnego ISEC "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" 20.08.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
122/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45216110-8 Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej wraz z podłączeniem do instalacji wewnętrznych i odprowadzeniem wody z budynku kontenerowego przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 24.07.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
121/Ckt/13/EJ poniżej 130.000 euro 50310000-1 konserwacja i naprawa kserokopiarek 11.07.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
108/BF/13/TG powyżej 130.000 euro 79341400-0, 79342200-5, 79300000-7, 92111210-7 Zakup usługi organizacji kampanii społecznej na potrzeby realizacji projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - zakup współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 07.08.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cir/13/MSz poniżej 130.000 euro 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach KGP w Warszawie 05.07.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
117/Ctr/13/KK poniżej 130.000 euro 34114000-9 Dostawa pojazdu specjalnego w policyjnej wersji "Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań" 29.07.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
105/BŁiI/13/MK powyżej 130.000 euro 32236000-6, 32352000-5 Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (II etap) 29.07.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/13/MK powyżej 130.000 euro 34521300-8 Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego: Część zamówienia nr 1 - dostawa 4 sztuk łodzi motorowych hybrydowych kat.R-2, Część zamówienia nr 2 - dostawa 5 sztuk łodzi motorowych kat.R-3 Zakup finansowany w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.07.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ctr/13/UM poniżej 130.000 euro 34134000-6 Dostawa 1 sztuki samochodu ciężarowego o dmc. powyżej 3,5 t, zabudowa skrzyniowo-plandekowa z windą hydrauliczną składaną pod nadwozie 28.06.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
111/BF/13/KK poniżej 130.000 euro 79314000-8 Usługi hotelarskie i gastronomiczne dla grupy uczestników konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji w terminie 25-28.06.2013 r. 18.06.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
110/BŁiI/13/EJ poniżej 130.000 euro 72260000-5 zakup wsparcia developerskiego w zakresie modernizacji infrstruktury sieciowej KSI 24.06.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cut/13/ŁW powyżej 130.000 euro 35331000-3 Zakup amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12 22.07.2013 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
45/Cut/13/MK powyżej 130.000 euro 35113410-6 Część zamówienia nr 1 – maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem w ilości 753 sztuk,część zamówienia nr 2 – lekka izolacyjna odzież ochronna w ilości 698 sztuk. 30.07.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/13/UM powyżej 130.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych - terenowych w wersji "oznakowany" dla Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie 18.07.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
109/GAB/13/AL poniżej 130.000 euro 80500000-9 Przeprowadzenie szkoleń dla grupy psychologów 19.06.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
99/Ctr/13/EZ powyżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa samochodów nieoznakowanych - 20 szt. 15.07.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
103/Ckt/13/EJ poniżej 130.000 euro 39294100-0 zakup artykułów promocyjnych 14.06.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/Ckt/13/TG poniżej 130.000 euro 18114000-1 Dostawa 300 szt. kombinezonów jednoczęściowych czarnych letnich 11.06.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
102/BŁiI/13/UM powyżej 130.000 euro 50000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego teletransmisyjnych sieci wewnątrz wojewódzkich działających w oparciu o urządzenia Vanguard (Zadanie nr 1) i NetPerformer (Zadanie nr 2) 19.07.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
98/BŁiI/13/MSz powyżej 130.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 3233300-4, 32252100-5, 48000000-8 Dostawa sprzętu teleinformatycznego 17.07.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
100/BF/13/EJ poniżej 130.000 euro 22459000-2 zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa-Malta-Warszawa 03.06.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony