Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
54/Ckt/13/EJ powyżej 130.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 8.000 szt. kurtek słuzbowych letnich 10.06.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji Systemu FingerPrint (FP) wraz z możliwością dokonywania modyfikacji modułów 09.05.2013 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/13/EZ powyżej 130.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemu central telefonicznych opartych na centralach DGT 05.06.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
46/Ckt/13/UM poniżej 130.000 euro 18425000-4 wyprodukowanie i dostarczenie 8.000 szt. pasów głównych 28.05.2013 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
83/BF/13/MT poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa 06.05.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
85/BŁiI/13/MK poniżej 130.000 euro 79314000-8 Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu POL600 w ramach 7 POIG wraz z kompletnymi wymaganymi załącznikami 07.05.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
81/BF/13/MT poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 2 biletów dla ekspertów strony polskiej na potrzeby realizacji działania - Wizyta ekspercka we Francji, która ma się odbyć w dniach 27 maja 2013 roku – 29 maja 2013 roku w ramach projektu „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji” realizowanego w ramach programu ISEC 07.05.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45316000-5, 74230000-0 Remont sieci rozdzielczej nn. wraz z wymianą rozdzielni w obiekcie KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 13.05.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
44/BŁiI/13/EMi powyżej 130.000 euro 30213100-6, 48000000-8 dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 03.06.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
29/Cut/13/KK powyżej 130.000 euro 35113000-9 Zakup tarcz kuloodpornych średnich - sztywnych w liczbie 40 szt. (+2szt.-do badań) 03.06.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
82/Ckt/13/EMi poniżej 130.000 euro 55100000-1, 55300000-3 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" 29.04.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/13/EJ poniżej 130.000 euro 39294100-0 Zakup artykułów promocyjnych w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskiemi Unii Europejskiej 29.04.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/BŁiI/13/UM poniżej 130.000 euro 30213200-7, 30213100-6, 48822000-6 Dostwa sprzetu informatycznego na potrzeby projektu "Child Alert" 26.04.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
37/BŁiI/13/AL powyżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi konsultacji,serwisu oraz wsparcia administracyjnego systemów KSI oraz STBS 03.06.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/13/AL powyżej 130.000 euro 72268000-1, 72267000-4 Rozbudowa Systemu KSI w zakresie zakupu i dostawy dodatkowych licencji oprogramowania standardowego 22.05.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
30/Cut/13/TG powyżej 130.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. – do badań) (część nr 1) oraz kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt. (+ 5 szt. – do badań) (część nr 2) 06.06.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
36/Cut/13/EMi powyżej 130.000 euro 38636000, 32333000, 30233000, 30231300, 32260000, 80511000, 50210000 Zakup i montaż systemu obserwacji lotniczej do śmigłowca Bell-206 27.05.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/13/KK poniżej 130.000 euro 39130000-2 Dostawa zmontowanych mebli biurowych 23.04.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
64/Ckt/13/MK poniżej 130.000 euro 44421000-7 Część zamówienia nr 1 - dostawa atestowanych szaf metalowych, część zamówienia nr 2 - dostawa metalowych szaf aktowych 19.04.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
70/BŁiI/13/MR poniżej 130.000 euro 64214400-3 Dzierżawa od operatora telekomunikacyjnego 4 łączy cyfrowych do PLI-CBD 25.04.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
62/Ckt/13/MR poniżej 130.000 euro 18512200-3, 39561110-6, 44619100-3 Dostawa odznaczeń resortowych 22.04.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/Ckt/13/EMi poniżej 130.000 euro 39516000-3 Dostawa krzeseł biurowych i foteli biurowych 17.04.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
48/Ckt/13/TG powyżej 130.000 euro 18223200-0, 18114000-1 Dostawa 300 kpl. kurtek nieprzemakalnych z kamizelkami i podpinkami z polaru (część zamówienia nr 1) i dostawa 300 szt. kombinezonów jednoczęściowych czarnych letnich (część zamówienia nr 2) 16.05.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
73/BF/13/MT poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup puli 16 biletów dla uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości – kontynuacja projektu realizowanego w 2012 roku” w okresie 2 czerwca 2013 roku – 13 września 2013 roku. 12.04.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
39/BŁiI/13/MT powyżej 130.000 euro 64212000-5, 32250000-0, 32260000-3 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów i modemów komórkowych oraz kart SIM 20.05.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
52/BF/13/MT poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa – Bruksela – Warszawa. 08.04.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
34/Cut/13/TCz poniżej 130.000 euro 35200000-6 Zakup ręcznych miotaczy pieprzu RMP-75 w ilości 15.238 sztuk 05.04.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/13/EJ poniżej 130.000 euro 50211300-0 Odtworzenie resursu międzyremontowego 2 szt. tarcz sterujących typu 8-1950-000 (do śmigłowca typu Mi-8T) 05.04.2013 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
27/Cut/13/TG powyżej 130.000 euro 34731700-7 Zakup części zamiennych do śmigłowców Policji 07.05.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cut/13/EJ poniżej 130.000 euro 34144740-7 wykonanie naprawy wózków holowanych P/N 214-706-104-105 szt. 2 do śmigłowca Bell-412HP 28.03.2013 . godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony