139/BF/14/MR

Termin składania ofert: 11.08.2014 godz. 9:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu: Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn. ,,Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 1.08.2014 pod poz. 256952-2014

Powrót na górę strony