257/Ckt/14/AL

Termin składania ofert: 9.12.2014 godz.9:30

CPV: 18412000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa dresów sportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 1.12.2014 pod poz. 393944-2014

Powrót na górę strony