258/Ckt/14/TG

Termin składania ofert: 11.12.2014 godz.9:30

CPV: 392941000

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup odblaskowych przedmiotów promocyjnych, realizowany w ramach projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 3.12.2014 pod poz. 250275-2014

Powrót na górę strony