264/Ctr/14/DG

Termin składania ofert: 15.12.2014 godz. 09:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 1 szt. samochodu nieoznakowanego typu kombivan

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.12.2014 pod poz. 400796-2014

Powrót na górę strony