266/Ckt/14/TG

Termin składania ofert: 18.12.2014 godz.9:30

CPV: 44421000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa szaf metalowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.12.2014 pod poz. 255141-2014

Powrót na górę strony