259/Cut/14/RK

Termin składania ofert: 29.12.2014 godz. 9:30

CPV: 50500000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Remont wzmacniaczy hydraulicznych KAU-30B (2 szt.) do śmigłowca typu Mi-8T

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.12.2014 pod poz. 415568-2014

Powrót na górę strony