Termin składania ofert: 10.02.2014r. godz.10:30

CPV: 79530000-0, 79540000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.01.2014 pod poz. 36514-2014

Powrót na górę strony
Polska Policja