60/BŁiI/14/MK

Termin składania ofert: 25.03.2014 godz. 11:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.03.2014 pod poz. 87136-2014

Powrót na górę strony