Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
284/BŁiI/11/KM powyżej 125.000 euro 64200000-8, 64212000-5 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej oraz transmisji danych w zakresie dostępu do sieci publicznej oraz transmisji danych - uruchomienie prefiksu 47 w sieci telekomunikacyjnej administracji państwowej. 05.09.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony