Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
223/BŁiI/14/TP/RK powyżej 134.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Wykupienie wsparcia technicznego dla oprogramowania do analizy kryminalnej IBM i2 5.12.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
220/Ctr/14/DG poniżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 2 samochodów nieoznakowanych typu kombi 4.11.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
219/Cir/14/UM poniżej 5.186.000 euro 45216110-8, 45223210-1, 45223110-0, 45000000-4, 45442100-8 Wymiana 3 szt. wrót w budynku magazynowym D przy ul. Taborowej 33 w Warszawie 12.11.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
218/BF/14/MSz poniżej 134.000 euro 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 06.11.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cir/14/DG powyżej 5.186.000 euro 45216110-8, 45000000-7, 45111100-9, 45453000-7, 45310000-3, 45311200-4, 45317300-5, 45311100-1, 45320000-6, 45331100-7, 09323000-9, 45300000-0, 45330000-9, 45321000-3, 45310000-3, 45311200-4, 45317300-5, 45311100-1, 45312200-9, 45311100-1, 45314000-1 Przebudowa budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 20.11.2014 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
209/BŁiI/14/EZ powyżej 134.000 euro 32420000-3 32422000-7 Zakup sprzętu sieciowego na potrzeby Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) 3.12.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/14/AL powyżej 134.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector 27.11.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/14/MSz powyżej 134.000 euro 30233141-1, 72541000-9 Rozbudowa zasobów sprzętowych Policji dla potrzeb migracji systemu Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników 26.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/14/DG poniżej 134.000 euro 32531000-4, 64214100-0 Zakup sprzętu i usługi telefonii satelitarnej 31.10.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
187/Ckt/14/AL poniżej 134.000 euro 35811200-4 Dostawa prototypowych mundurów ćwiczebnych do testowania 29.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony