Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
206/Cut/14/EZ poniżej 134.000 euro 18925200-1 Zakup kabur do broni palnej krótkiej (P-99, Glock) 28.10.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
213/Cir/14/UM poniżej 5.186.000 euro 45216110-8, 45431000-7, 45432112-2, 45442100-8, 45311100-1, 45332300-5 Prace remontowe w pomieszczeniu stacji diagnostycznej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Iwickiej w Warszawie 03.11.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
208/BŁiI/14/KK powyżej 134.000 euro 30232130-4, 3023110-8 Zakup urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji 28.11.2014 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/14/EZ powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu LIMS 25.11.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
196/BŁiI/14/TG poniżej 134.000 euro 32570000-9, 38621000-4, 32520000-4, 32562200-2, 32581100-0 Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 oraz sieci resortowej LAN/MAN/WAN w dodatkowe moduły i urządzenia 31.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
212/Ckt/14/ŁW poniżej 134.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15”. 27.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/14/MT powyżej 134.000 euro 48821000-9, 72611000-6, 48214000-1 Przebudowa Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji, Etap I – Podniesienie wydajności i niezawodności CWI KGP. 21.11.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
207/BŁiI/14/RK powyżej 134.000 euro 32570000-9, 31644000-2, 32342450-1, 80510000-2 Zakup rejestratorów IP dla KWP/KSP 28.11.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BF/14/UM poniżej 134.000 euro 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla funkcjonariuszy i pracowników Biura Łączności i Informatyki KGP 22.10.2014 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/14/MT poniżej 134.000 euro 32427000-2 Zakup systemu ochrony DDoS dla Centralnego Węzła Internetowego KGP 17.10.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony