10/BF/15/DG

Termin składania ofert: 29.01.20115 godz. 10:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134000 euro

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich oraz konferencyjnych dla uczestników międzynarodowej konferencji Europolu, która odbedzie się w Warszawie w maju 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.01.2015 pod poz. 16328-2015

Powrót na górę strony